info@canecorsoturkey.org

Olağan Genel Kurul Duyurusu

Olağan Genel Kurul Duyurusu

Bilindiği üzere, 2020 yılında ülkemizde ve dünyada yaşanan pandemi nedeniyle, hükümetimiz tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda 2020 yılı aralık ayında yapılması gereken derneğimizin olağan genel kurul toplantısı yapılamamış, 14.03.2021 tarihli duyurumuz ile pandemi dolayısı ile yapılamayan genel kurulun çağrısı yapılmış ancak tam kapanma dönemine denk gelmesi sebebiyle tekrar yapılamamıştı. 
 
Tam kapanmanın bitmesi ile yapılamayan Derneğimizin bu Olağan Genel Kurul toplantısı 16/07/2021 tarihinde saat: 12:00’de dernek merkezinde aşağıdaki gündem kapsamında yapılacaktır. 
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 24/07/2021 tarihinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile yapılacaktır. 
Toplantı gündemi aşağıda belirtilmiş olup, siz değerli üyelerimizin hazır bulunmalarını önemle rica ederiz.
Gündem:
1. Açılış ve yoklama,
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
3. Divan heyetinin seçimi,
4. Mali ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve oylanması,
5. Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının Belirlenmesi,
6. Derneğin federasyon delegelerinin belirlenmesi,
7. Dernek tüzüğündeki bazı maddelerin değişikliğinin görüşülmesi ve oylanması,
8. Dernek yıllık aidat bedelinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi, yıllık aidatın belirlenmesi ve oylanması,
9. Önerilerin görüşülüp karara bağlanması,
10. Dilek ve temenniler,
11. Kapanış.

Search