info@canecorsoturkey.org

1000 kcal Metabolik Enerji (ME) başına NRC Besin Miktarları

1000 kcal Metabolik Enerji (ME) başına NRC Besin Miktarları

Enerji Faktörü Önerileri + Yetişkin Köpekler için Besin Hesaplayıcısı

NRC kılavuzları, genel kural olarak 1.000 kcal ME (Metabolik Enerji) başına köpekler için besin ihtiyaçlarını hesaplar ve besinler BW (Body Weight = Vücut Ağırlığı) istisnası ile hesaplanırlar.

Tedavi Edici Beslenme Notu: BW ile hesaplama bazen kısmen takviyeleri ve / veya ilaçları kullanan bazı tedavi edici diyetlerle de kullanılır; genellikle ME ile birlikte, BW doğrudan onu gerektiren çok spesifik besin maddelerine uygulanır.

Ek Not: BW bazen aşağıda açıklanacağı gibi alışılmadık derecede düşük enerji gereksinimli köpekler için de kullanılır.

Ticari Formülasyonlar Hakkında Bir Not: Tüm ticari köpek maması formülasyonları, 1.000 kcal başına ME yoluyla yapılmalıdır. NRC, FEDIAF ve AAFCO standartlarının her biri ME başına 1.000 kcal olarak formüle edilmiştir.

Ortalama ve Ortalama Üstü Enerji Gereksinimleri

Ortalama Enerji Gereksinimi olan köpekler NRC tarafından, büyük bir bahçeye sahip bir evde yaşayan köpekler veya güçlü bir uyaran ve geniş egzersiz fırsatı olan birden fazla köpeğin beraber yaşadığı bir ev ortamında tutulan köpekler olarak tanımlanır.

Ortalamanın Üstünde Enerji Gereksinimi Olan Köpekleri, çalışan veya atletik köpekler ve belirli cins köpekler olarak tanımlanır.

Ortalama ve Ortalamanın Üstü Enerji Gereksinimi Olan Köpekler için besin İhtiyaçlarının hesaplanması kcal başına Metabolik Enerji (ME) ile yapılır.          

Ortalama ve Ortalama Üstü Enerji Gereksinimleri Tanımlar ve Enerji Faktörü Örnekleri:

Ortalama çiftlik köpekleri veya aktif evcil köpekler: 130

Genç yetişkin çiftlik köpekleri veya genç yetişkin aktif evcil köpekleri: 140

* Yukarıda açıklandığı gibi, aktif evcil köpekler NRC tarafından ev ortamında tutulan ve güçlü bir uyarıcı ve egzersiz fırsatı olan köpekler olarak tanımlanır.

* Bazı çalışan köpekler ve küçük teriyerler gibi küçük ırklar genellikle 140'lık bir enerji faktörü kullanır. Diğer çalışan köpekler 180'den fazla kullanırlar. Aşağıdaki “Arada” kalan faktörleri bölümüne bakın.


Terrierler, çiftlik köpekleri ve aktif evcil köpekler: 180

* Birçok çalışan ve köpek sporlarında yarışan köpekler 180 enerji faktörü kullanır.

Great Daneler, çiftlik köpekleri ve aktif evcil köpekler: 200

“Arada” Kalan Enerji Faktörleri

NRC köpekleri tanımlamak için kullanılan ortak enerji faktörleri için bir grafik kullanır. Aynı zamanda “arada” enerji faktörleri olarak da bilinir. Çalışmalarda kullanılırlar ve genellikle belirli büyüklükleri, yaşam tarzları veya metabolizmaları nedeniyle cinslerinin tipik gereksinimlerine tam olarak uymayan köpeklere uygulanır.

Enerji İhtiyaçları “Arada” Olanların Açıklamaları ve Enerji Faktörü Örnekleri:

Aktif orta boy evcil köpek: 110

Daha aktif orta boy evcil hayvan veya daha aktif itaat eğitim köpeği: 120

Aktif çalışan köpekler ve / veya dev ırklar (Mastiff gibi): 160

Ortalamanın Altında Olan Gereksinimler

Ortalama gereksinimin altında köpekler NRC tarafından ev içi ortamda çok az uyarıcı ve egzersiz fırsatı bulunan köpekler olarak tanımlanmaktadır.

Bazen ortalama enerji gereksinimlerinin altında olan köpekler, besin gereksinimlerinin BW başına hesaplanmasından yararlanır. Alışılmadık derecede düşük enerji alımı olan (önerilen gereksinimin altında) yetişkin köpekler için, ME başına hesaplanan besin konsantrasyonu yeterli olmayabilir.

Olağandışı Düşük Enerji Alımı Örnekleri:

Küçük bir uyaran ve egzersiz fırsatı olan ve kcal faktörünün 95 veya daha az olduğu ev ortamında tutan köpekler

kcal faktörünün 105 veya daha az olduğu yaşlı ve ya dev ırk köpekler

Ortalama Enerji Gereksinimleri Aşağıda Olanların Açıklamaları ve Enerji Faktörü Örnekleri:

Daha yaşlı laboratuvar köpekleri veya daha yaşlı aktif evcil köpekler veya laboratuvar Newfoundlandlar: 105

Aktif olmayan evcil köpek veya yaşlı köpek: 95 ve 90

* Yukarıda açıklandığı gibi, aktif olmayan evcil köpekler NRC tarafından ev içi bir ortamda çok az uyarıcı ve egzersiz fırsatı bulunan köpekler olarak tanımlanır.

Obez veya geriatrik köpek: 85

* BW kullanılırken yaşlı veya fazla kilolu köpeklerin gereksinimlerinin fazla tahmin edilebileceğini belirten bir not bulunmaktadır. Bu durumlarda, ME yoluyla hesaplama daha uygundur.

Kaynak: https://www.socalrawfeddogs.com/nrc-nutrient-requirements-per-me-calculator-for-adult-dogs/

Çeviren: Mertcan Bahar

Search