info@canecorsoturkey.org

Olağan Genel Kurul İlanı

Olağan Genel Kurul İlanı

CANE CORSO IRK DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 13.12.2019 tarihinde saat 17.00 de Dernek Merkezinde (Falabella Restaurant Güzelbahçe – İzmir) yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 21.12.2019 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. 

Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

Cane Corso Irk Derneği
Yönetim Kurulu

Gündem:
1. Açılış ve Yoklama
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3. Divan heyetinin seçimi
4. Mali ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve oylanması 
5. Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının Belirlenmesi
6. Önerilerin görüşülüp karara bağlanması
7. Dilek ve temenniler
8. Kapanış.

Search