info@canecorsoturkey.org

KIF Eşleşme Kuralları

KIF Eşleşme Kuralları

TÜM KÖPEK SAHİBİ VE ÜRETİCİLERİN DİKKATİNE!

Derneğimiz Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu üyesidir! Derneğimize yapılacak eşleşme bildirimleri KIF üretim kuralları (ilgili kuralların Federasyon internet sitesindeki linki aşağıdadır.) çerçevesinde değerlendirilir ve internet sitemizdeki online form (http://www.canecorsoturkey.org/sayfa-eslestirmeler)üzerinden yapılmaktadır. Herhangi başka bir bildirim şekli bulunmamaktadır.

KIF Üretim Yönetmeliği

http://kif.org.tr/sayfa/uretim-izin-yonetmeligi.html

KIF Üretim Kuralları içerisinde en önemli olarak düşünülebilecek ve özellikle dikkat edilmesi gereken maddeler şu şekildedir:

* Erkek ve dişi köpekler en erken 15 ay yaş sınırını tamamlamadan çiftleştirilemezler.
* Dişilerden her takvim yılında bir batın yavru alınabilir, erkek köpekler en son  9 (dokuz) dişiler en son 8 (sekiz)yaşında çiftleştirilebilirler.
* Irk standartları değerlendirmesine ya da bir ırk standartları yarışmasına girmiş ve en az “İYİ” notunu almış olmalıdır.
* Erkek köpekler aynı sene içinde en çok 6 (altı) farklı dişi ile çiftleştirilebilirler. Kronolojik olarak 6.(altıncı) çiftleşmeden sonrakilerden doğacak yavrulara SKB verilmez. Yıllık çiftleşme sayısı özel durumlarda köpek sahibinin, ilgili ırk derneği ve ilgili komisyonun talebi ve KIF Yönetim Kurulunun onayı ile  arttırılabilir.
* Çiftleşmeden önce köpek sahipleri Federasyona üye dernek yoksa KIF’dan,  ilgili ırk derneği olması durumunda söz konusu ırk derneğinden örneği KIF internet sitesinde bulunan ‘’eşleşme bildirim’’ formunu doldurarak çiftleşme onayı almakla yükümlüdürler. (Bu madde için, Derneğimiz kayıt tutabilmek adına, internet sitemizdeki İŞLEMLER bölümünde bulunan online formu kullanmaktadır!)


Tüm köpek sahiplerinin ve üreticilerin KIF Üretim Kurallarına dikkatle uymalarını önemle rica ederiz.

Search